Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

my-nevermind
8672 755c 390
Reposted frommeem meem viatentacleguy tentacleguy

November 17 2017

my-nevermind
Idk how it's possible to love someone the way I love you. It's passionate, its angry, it's frustrating but it's ours and it's real. I love u 👑

November 14 2017

my-nevermind
Nikt nie może skrzywdzić mnie tak bardzo, jak ja sama - powtarzam czasami i jest to szczera, najczystsza prawda. W sekundę zniszczę poczucie własnej wartości, przypomnę sobie każdy błąd, każdą pomyłkę i będę się nimi biczować, powtarzając, jak beznadziejna jestem. Odkopię z zakamarków pamięci każdą niewykorzystaną szansę, każdy jeden raz, gdy zawiodłam i będę pastwić się nad sobą, kopać się i poniżać. Dowiodę, że nie jestem godna: miłości, przyjaźni, szacunku, czasu. Będę to robić tak długo, aż poczuję do siebie głęboką odrazę. To wojna nie do wygrania. Albo inaczej - niezależnie jak potoczą się jej losy i tak przegram, bo jestem zarówno napastnikiem, jak i obrońcą, zwycięzcą i przegranym. Rany zawsze będą moje.
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22488861,w-cieniu-czarnego-psa-codziennie-z-tego-powodu-umiera-3800.html#TRwknd
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialivhanna livhanna

October 27 2017

my-nevermind
Nigdy nie wiesz co spotka Cie w przyszłości, komu możesz ufać a komu zazdrościć, lecz ludzi nie ceni się po tym co mają lecz jacy są i co z siebie dają

March 20 2015

my-nevermind
7320 d23a 390

March 03 2015

my-nevermind
6414 482f 390

February 06 2015

my-nevermind
1352 cf4e 390
my-nevermind
1221 10a0 390
my-nevermind
0343 385b 390

February 03 2015

my-nevermind
1657 0446 390

January 29 2015

my-nevermind
4912 14f5 390
my-nevermind
9424 f33c 390

December 27 2014

my-nevermind
0779 65f4 390
Reposted byplacekijacekmuchless

December 21 2014

my-nevermind
5290 3543 390
Reposted bymuchless muchless
my-nevermind
4921 ba86 390
Reposted bymuchlessloveproofnableszupkaaaspitakama1110coolstorybro23

December 12 2014

my-nevermind
3794 2197 390

December 10 2014

my-nevermind
8825 455f 390

December 02 2014

my-nevermind
4299 5100 390
Reposted bymuchless muchless

November 14 2014

my-nevermind
1646 4981 390
1969 ace9 390
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viainsidemysoul insidemysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl